Styczeñ 2013

2013-01-13Zapomniane książki

Kategoria: Aktualności
Redaktorzy czasopisma „Guliwer” zaproponowali, żeby przypomnieć książki, które zrobiły na nas wrażenie w dzieciństwie, a teraz należą już do zapomnianych. Dzięki tej inicjatywie powróciłam do książek Morcinka o dobrych ludziach. 
więcej »