Książki

    Bogato ilustrowana biografia pisarki, która zawiera omówienie kolejnych etapów życiowych - domów, które Zofia Kossak, na skutek dramatycznych nieraz przeżyć musiała opuszczać i na nowo – w sensie dosłownym i przenośnym - odbudowywać. Opowieść o życiu znanej pisarki uzupełniona została o uproszczone drzewo rodowe Kossaków a także spis utworów, skrócone kalendarium i opis zamieszczonych w tekście ilustracji.
     
    We wstępie czytamy: „Człowiek związany jest z określonym miejscem na ziemi, z domem, który jest – tak jak zawsze był dla Zofii Kossak – swoistym sacrum, samym centrum  świata. Człowiek, który wielokroć zmienia miejsce pobytu, buduje kolejne domy – jest albo niespokojnym duchem, wietrznikiem, albo nieszczęśnikiem zmuszonym do wciąż nowego poszukiwania dachu nad głową.Człowiek bowiem może być pozbawiony własnego domu, może być zmuszony do budowania kolejnych siedzib, przenoszenia się z miejsca na miejsce, szukania nowej gościnnej przestrzeni. Tragedia utraty i poszukiwania nowych, spokojniejszych miejsc, dotknęła w wyjątkowy sposób rodzinę Zofii Kossak. O tym, jak boleśnie pisarka przeżywała ten fakt, niech świadczy zdanie zapisane w liście do rodziny z 2 października 1947 roku: Likwidowanie jednego życia, organizowanie i budowanie drugiego, ­ ile razy już to człowiek przechodził, ile razy przenosił się, wnosił, urządzał … Kośmin, Skowródki, Nowosielica (pierwsze moje mieszkanie „zamężne”), Starokonstantynów, Lwów, Brody, Krasiczyn, Krasiczyn­Korytniki, Górki, Katowice, Warszawa ­ Ludna, Warszawa ­ Idźkowskiego, ­ Radna, Częstochowa, Manor … Teraz Trossell, na jak długo?  Jak my się mądrze modlimy prosząc Boga o wieczny odpoczynek!  Ale nim nań zasłużymy nie ma rady, trzeba się pchać naprzód bez narzekania. Dodać wypada, że to nie Trossell miał być ostatnim domem i ostatnią przystanią. Po latach nastąpił długo oczekiwany powrót do Polski, a wówczas do całej litanii wymienianych domów dodać wypadło ponownie Warszawę (z ulicą Polną) i niepozorny domek ogrodnika w Górkach Wielkich.”
     

Zofii Kossak dom utracony i odnaleziony

okladka_dom_utracony.png
Wydawnictwo

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Data wydania

2003 Cieszyn